Annemarie Fledderus/ beeldend kunstenaar / lerares beeldende vorming